“Mediabeleving nauwelijks veranderd”

TNS NIPO heeft voor de vierde keer onderzoek gedaan naar de mediabeleving in Nederland. Hoewel er de afgelopen jaren veel gebeurd is in het medialandschap heeft dit maar tot kleine veranderingen geleid in de relatieve posities die de mediumtypen (tijdschriften, internet, dagbladen, televisie, radio, huis-aan-huisbladen, bioscoop en post) innemen op de elf belevingsdimensies, zo concludeert het onderzoek. Het onderzoek meet “de emotionele, gevoelsmatige ervaring (subjectieve beleving) die mensen ondergaan tijdens het consumeren van media en reclame”. Lees meer over: “Mediabeleving nauwelijks veranderd”.