Europese retailers nog niet klaar voor mobile, Nederland sterk in multi-channel

E

Jaarlijks voert Deloitte een benchmark onderzoek uit naar de prestaties van online retailers. Uit de studie onder 200 retailers in 8 Europese landen blijkt dat Nederland absoluut het sterkst op scoort gebied van multi-channel marketing. De benchmark analyseert de volwassenheid van de webshops. Aan bod komen best practices, verschillen tussen de landen, pure players vs. traditional retailers en mobile commerce. Lees meer over: Europese retailers nog niet klaar voor mobile, Nederland sterk in multi-channel.