InfographicMonday: Facebook vs. Google (en MySpace), en alles over Twitter

I

Afgelopen week was natuurlijk de week van Facebook tegen Google’s nieuwe sociale features (het is geen netwerk!) onder de noemer van Google+. Naast Facebook was er in de wereld van infographics veel aandacht voor Twitter. De infographics over Twitter proberen alleen het Twitter ecosysteem te duiden door het sociale medium uit te leggen in termen van demographics, gebruik en conversaties. Zo staan ‘we’ als Nederland bovenaan met Twitter penetratie. Lees meer over: InfographicMonday: Facebook vs. Google (en MySpace), en alles over Twitter.