“Internet cruciaal voor de internationale concurrentiepositie van Nederland”

SIDN, de beheerder van de Nederlandse domeinnamen, bestaat 25 jaar en viert feest tijdens haar eigen congres waar onder andere Kevin Kelly op visite komt. Op haar feestje maakt de SIDN de resultaten bekend van de Nationale Internetenquête (n=11.000). Meest opvallende resultaten zijn dat 51% van de respondenten toegang tot internet als grondrecht beschouwt, en dat respondenten de kans groter achten dat men met cybercriminaliteit in aanraking komt (36%), dan met fysieke criminaliteit (25%). Zakelijke respondenten onderstrepen het belang van internet, en zeggen dat het cruciaal is voor concurrentiepositie van Nederland, het kansen biedt qua efficiencyverbetering en communicatie en belangrijker is dan zelf innoveren. Lees meer over: “Internet cruciaal voor de internationale concurrentiepositie van Nederland”.