Nederlander bezit gemiddeld 4,3 devices

N

Nederlander bezit gemiddeld 4,3 devicesNederlanders hebben gemiddeld 4,3 mobiele devices tot hun beschikking, wat neerkomt op negen mobiele devices per huishouden. Van de 18- tot 24-jarigen heeft 82 procent een smartphone, terwijl dit bij de 45- tot 54-jarigen op 58 procent ligt. Van de oudere Nederlandse consumenten bezitten meer mensen een tablet dan een smartphone: 35 procent bezit een smartphone en 37 procent een tablet. Dit blijkt uit ‘Global Mobile Consumer Survey Addicted to Connectivity’, een uitgebreid onderzoek van Deloitte onder mobiele consumenten.  Lees meer over: Nederlander bezit gemiddeld 4,3 devices.