Wat voor mensen zitten er op Twitter?

W

Recentelijk zijn er een aantal interessante onderzoeken gedaan naar de mensen achter Twitter. Twitter wordt nog vaak in een hoekje geduwd van een selecte doelgroep. Maar is dit ook daadwerkelijk zo? Wat voor mensen maken nu werkelijk gebruik van Twitter? Met de onderzoeken van Ad-Ology, The Pew Center en Twirus krijgen we antwoord op die vraag. Zo zijn Twitter gebruikers vaker vrouw dan man, hebben een hoge opleiding genoten, en zijn begaan met hun medemens. Lees meer over: Wat voor mensen zitten er op Twitter?.