Dynamische energieprijzen en salderen: hoe werkt het?

D
Wek je zelf duurzame energie op met zonnepanelen? De energie die je zelf niet gebruikt kun je terugleveren aan het openbare net. Dit heet salderen. Maar hoe zit dat nu als je een leverancier van dynamische energieprijzen hebt en je wilt salderen? Dan werkt het net iets anders. Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Doe-Duurzaam.

De basis

Als je energie dynamische energieprijzen hebt en energie verbruikt, dan betaal je de op dat uur geldende stroomprijs. Wanneer je energie teruglevert krijg je exact dezelfde prijs terug die op dat moment ook geldt als je stroom afneemt, inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) en btw. Als voorbeeld: Stel dat tussen 13:00 en 14:00 de stroomprijs € 0,12 per kWh is, dan krijg je op dat moment ook € 0,12 per teruggeleverde kWh vergoed.

Salderen bij dynamische energieprijzen

Salderen gebeurt op jaarlijkse basis. Dat komt omdat het kan gebeuren dat jij in de zomermaanden meer produceert dan verbruikt en in de wintermaanden weer meer verbruikt dan produceert. Aan de salderingsregeling zit een beperking: je kan salderen tot aan je verbruik. Als je dus 2800 kWh verbruikt, kan je tot 2800 kWh salderen. Je krijgt in dit scenario tot 2800 kWh de belastingen terug bovenop het dynamische uurtarief. Produceer je meer dan je verbruikt in een jaar? Dan heb je over de overproductie geen recht op de energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw. Hoe het administratief wordt afgehandeld, dat wisselt per energieleverancier. Bij Tibber wordt er voor gekozen om de energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw over elke geproduceerde kWh uit te betalen, ongeacht of je nu meer opgewekt dan verbruikt hebt in een maand. Er zijn dan 2 scenario’s mogelijk aan het einde van het jaar:

Scenario 1: Je hebt meer verbruikt dan geproduceerd

Stel: Aan het eind van het jaar heb je 2500 kWh verbruikt en 2000 kWh uur opgewekt. In dit geval kan je 2000 kWh salderen. Je hebt voor iedere geproduceerde kWh het dynamische uurtarief uitbetaald gekregen plus de energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw. Er is geen verdere verrekening of actie nodig aangezien je je volledige productie kan salderen.

Scenario 2: Je hebt meer geproduceerd dan verbruikt

Stel: Aan het eind van het jaar heb je 2500 kWh opgewekt en 2000 kWh verbruikt. In dit geval kan je 2000 kWh salderen; de overproductie van 500 kWh komt niet in aanmerking voor teruggave van de energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw. Echter is die al wél uitbetaald op je maandelijkse facturen. Je ontvangt dan een factuur van Tibber voor de teveel uitgekeerde belastingen over de 500 kWh. Bij Frank Energie werkt het weer net even anders. Daar worden de verschillen tussen stroomgebruik en stroomproductie per maand met elkaar verrekend en daarover betaal je dan de btw en belastingen. Meer informatie vind je hier.

Salderen bij negatieve stroomprijzen

Als er veel meer aanbod dan vraag is naar stroom, kan het gebeuren dat stroomprijzen negatief worden. Je krijgt dan geld toe als je stroom verbruikt, waarmee je kan besparen op je rekening. In de praktijk komt dit nog niet veel voor aangezien er alsnog energiebelasting en overheidsheffingen worden geheven. Om écht geld te ontvangen voor negatieve energieprijzen moeten stroomprijzen zo ver in de min zitten dat ze de belastingen en heffingen overstijgen. Op het moment dat je teruglevert en de stroomprijs negatief is, betaal je dat tarief ook voor teruggeleverde stroom. De verschuldigde energiebelasting krijg je wel terug met de salderingsregeling. Voorbeeld van terugleveren tijdens negatieve energieprijzen:
  1. Tijdens een gegeven uur is de stroomprijs per kWh € -0,04. Je levert in dat uur 5 kWh terug.
  2. Je betaalt dan € 0,20 (5 kWh à €-0,04) voor de stroom die je teruglevert. Maar wanneer je nog gebruik kan maken van de salderingsregeling krijg je nog wel de energiebelastingen terug.
  3. Daarover krijg je over 5 kWh à € 0,081 per kWh = € 0,405 terug
  4. Je krijgt in dit geval alsnog € 0,405 – € 0,20 = €0,205 terugleververgoeding.

Hoe voorkom je dat je moet betalen voor het terugleveren van stroom van je zonnepanelen?

Je wilt uiteraard niet betalen om stroom terug te leveren aan het net. Om kosten te voorkomen tijdens uren met negatieve energieprijzen, zou je je zonnepanelen uit kunnen zetten. Erg praktisch is dat niet. Op deze momenten is het wel extra voordelig om je opgewekte stroom zelf te gebruiken en bijvoorbeeld een wasje te draaien of je elektrische auto op te laden. Ook kijken wij met interesse naar de thuisbatterij. Daarmee kun je tijdens negatieve energieprijzen zelf je zonne-energie opslaan, en deze teruggeven aan het net op het moment dat de energieprijzen relatief hoog zijn.